Komponent "Gdzie Kupić " do Joomla 2.5 umożliwia wyświetlenie:

 • listy przedstawicieli handlowych dla wskazanego na mapie województwa,
 • listy dystrybutorów firmy dla wskazanego na mapie województwa lub miasta,
 • listy przedstawicieli handlowych i dystrybutorów dla wskazanego województwa.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem proszę o wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści podając:

 • jaką wersję chcą Państwo nabyć (dla jednej domeny / dla portalu)
 • nazwę pierwszej domeny
 • dane do faktury proforma

 

Poniżej wybrane przykłady użycia:

 

 

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, ZWANEJ DALEJ LICENCJĄ, KTÓRA STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ZAWARTĄ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, ZWANĄ DALEJ UŻYTKOWNIKIEM A ZALCOM JAROSŁAW ZALEWSKI ZWANYM DALEJ AUTOREM.

LICENCJA OKREŚLA ZASADY UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, WIĄŻĄCE AUTORA I UŻYTKOWNIKA. PRAWA WŁASNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OPROGRAMOWANIA POZOSTAJĄ W ZALCOM JAROSŁAW ZALEWSKI.

OPROGRAMOWANIE CHRONIONE JEST POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM PRAWEM AUTORSKIMI ORAZ O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie programu.
 2. Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu.
 3. Program może być używany tylko na takiej ilości domen internetowych oraz w okresie jaki ustalono na fakturze kupna licencji.
 4. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Programu, jego kopii lub numeru seryjnego osobom trzecim.
 5. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika oraz przekazaniu oryginalnej wersji Programu i powiadomieniu o tym fakcie Autora.
 6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu w przypadku dokupienia odpowiedniej usługi aktualizacyjnej określonej na fakturze kupna programu. Wszystkie inne aktualizacje są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem Autora.
 8. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej zdalnej pomocy i informacji technicznej.
 9. Autor nie odpowiada za zmiany w specyfikacji danego serwisu, jeśli oprogramowanie z takiego korzysta. Dane takie nie są przekazywane Autorowi automatycznie.
 10. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
 11. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 12. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 13. Program nie może zostać zwrócony jeśli został zainstalowany na serwerze.
 
ZALCOM JAROSŁAW ZALEWSKI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY FINANSOWEJ, PRZESTOJACH, AWARII SERWERA LUB INNYCH STRAT.
© 2009 ZALCOM Jarosław Zalewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.