Macrologic (Xpertis) Produkcja

W zależności od branży i specyfiki działania przedsiębiorstwa produkcyjne różnią się miedzy sobą sposobem zarządzania procesami operacyjnymi. Jednak w przypadku każdej z tych działalności podstawowym celem jest posiadanie oferty konkurencyjnej na rynku. Menadżerom odpowiedzialnym za procesy produkcyjne pomagamy osiągnąć ten cel poprzez ograniczenie kosztów wynikających z zakupu i magazynowania surowców i towarów oraz kosztów pośrednich związanych z produkcją. Z drugiej strony wiemy jak ważne jest by produkowane towary charakteryzowały się jakością, a współpraca z odbiorcami terminowością i wysokim poziomem obsługi.

Przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe, każdej branży mogą wspierać swoją działalność poprzez:

  • Określanie potrzeb materiałowych i zasobów do realizowania zleceń produkcyjnych
  • Planowanie terminów realizacji zleceń w zależności od charakteru produkcji i wykorzystania mocy przerobowych
  • Kalkulowanie cen na podstawie szacowania kosztów wytworzenia produktu
  • Kontrolowanie rentowności poszczególnych zleceń
  • Rozliczanie produkcji w toku
  • Zarządzanie jakością partii towarów oraz ocena współpracy z dostawcami i podwykonawcami
  • Planowanie dystrybucji towarów.

Dzięki temu przedsiębiorstwa obniżają koszty zakupów i składowania surowców, redukują czas dostępności materiałów i realizacji zleceń oraz dokładniej planują wykorzystanie zasobów. Rentowność działalności produkcyjnej zarówno wykonywanej na zlecenie jak i ciągłej wzrasta, a z drugiej strony oferta przedsiębiorstwa może być bardziej konkurencyjna pod względem ceny i jakości.

AUTORYZOWANY PARTNER

ZALCOM Jarosław Zalewski
02-792 Warszawa
ul. Lanciego 16 / 59

NIP: 527-149-82-27

e-mail: zalcom@zalcom.pl
tel. +48 668 887 701

BIURO

ul. Związku Walki Młodych 12
02-786 Warszawa  

 

 

 

© 2009 ZALCOM Jarosław Zalewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.